Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2015

Our solar system

Do you know the planets of our Solar System?
What info do you know about it?
______________the sun looks small from the Earth, it is actually the largest object in our solar system!
What word can you use to fill in the gap?

Let's practice linking words here.

Now create your own presenations of a planet of your choice using PhotoPeach or PREZI

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου